Send inn en vanskelig situasjon eller dilemma som du har opplevd

Har du opplevd en vanskelig situasjon knyttet til sykepleie? Send det til Rådet for sykepleieetikk. Vi har møter en gang pr. måned og henvendelser vil bli drøftet der. Du vil gi få en personlig tilbakemelding i etterkant av møtet. Alle henvendelser blir fortrolig behandlet.

Alle henvendelser som Rådet får kan bli brukt på denne nettsiden. I så fall blir framstillingen anonymisert.