Hvordan går du fram for å belyse et etisk problem slik at du enklere kan ta et valg? NSF har en femtrinns-modell som vil hjelpe deg. Denne kan gjerne også brukes når flere sammen drøfter et etisk problem, for eksempel en gruppe kollegaer.

Her kan du se et eksempel på en situasjon som er drøftet ved bruk av refleksjonsmodellen.