Følge opp nabovarsel om hjemmetjenesten?

En tidligere nabo til en pasient i omsorgsbolig ringer til lederen for hjemmetjenesten og uttrykker bekymring for pasienten. Hun har sett at pasienten ikke får i seg nok mat, og hun har sett at det flyter med skittentøy på badet. Hun mener pasienten ikke får tilstrekkelig tjeneste og ikke lengre har evne til å bo og leve selvstendig. Naboen er selv sykepleier og ønsker å diskutere saken med lederen.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.