Bør nattevaktene lure sovemedisiner i pasienten mot hans vilje?

En mannlig sykehjemspasient med Alzheimer-demens har nylig blitt innlagt på skjermet avdeling. Fordi han snur døgnet og kan være aggressiv om natten, har det blitt forordnet sovemedisin. Pasienten nekter å ta denne medisinen.

Skal nattevakten lure medisinene i mannen? Eller skal hun akseptere at han ikke vil ta sovemedisin?