Er det brudd på taushetsplikt å be nabo om hjelp?

En sykepleier har i mange år fulgt opp en mann i 40-årene med alvorlig psykisk sykdom. Han har bodd i den samme kommunale bolig i 18 år. Mannen kjøpte ny TV, men verken han eller sykepleieren kunne stille den inn. Han ber sykepleieren spørre naboen om hjelp. Denne har hjulpet ham med mange praktiske ting tidligere. Naboen ordner TVen raskt. Sykepleieren fører dette i journalen og informerer sin nærmeste overordnede som ikke har noen kommentarer. En tid etter blir sykepleieren innkalt til personalsjefen som vil gi henne en skriftlig advarsel for brudd på taushetsplikten; hun har avslørt for naboen at pasienten er mottaker av et kommunalt tjenestetilbud.

Skulle sykepleier bedt pasienten selv ta kontakt med naboen? Eller kan man etisk forsvare sykepleiers handlemåte?