Å dø i ensomhet?

Sykepleieren kommer på vakt og ser at pasienten hun er primærkontakt til, er svak og har kort tid igjen å leve. Hun ber leder leie inn ekstravakt for natten. Leder mener at det er forsvarlig å la pasienten ligge alene  hvis bare nattevakten kikker innom med jevne mellomrom. Ettermiddagsvakten til sykepleieren går mot slutten og pasienten er urolig og virker engstelig.

Sykepleieren opplever situasjonen som et etisk problem. Skal hun Gå hjem og overlate ansvaret til nattevakten? Eller trosse leders beslutning og selv ringe etter ekstra hjelp? Fortsette selv som ekstravakt for pasienten utover natten?