Bør pasienten stelles selv om hun motsetter seg å bli stelt?

Denne situasjonsbeskrivelsen er ferdig drøftet og gir et eksempel på hvordan refleksjonsmodellen kan anvendes.

Bør pasienten stelles selv om hun motsetter seg å bli stelt?

En ung sykepleierstudent har sin første praksisperiode i sykehjem. Det er tidlig i praksisperioden, men studenten har fått god kontakt med sin primærpasient, en eldre kvinne med diagnosen demens. I dag har pasienten vært uheldig, hun er tilgriset med avføring og trenger å få stelt seg. Når studenten forsøker å dusje pasienten, blir hun urolig og vil gå. Studenten tolker kvinnens uro som at hun ikke vil bli vasket, og da blir det å skulle vaske henne nedentil en form for overgrep selv om pasienten trenger å bli stelt.

Bør sykepleierstudenten holde pasienten igjen og dusje henne mot hennes vilje? Eller bør hun gjøre det hun kan uten å bruke makt, og så la kvinnen gå? Er det andre alternativer?