Når pasienten ikke vil ha hjelp

Sykepleier jobber i psykisk helsevern i en kommune. En dag ringer en bekymret pårørende og sier at mor er blitt så underlig i det siste. Hun prater høyt med seg selv og kommer med umotiverte hyl og skrik. Det virker også som om hun er veldig engstelig Sykepleieren besøker moren, som overhodet ikke vil snakke om at det er noe vanskelig for henne. Og hun vil ikke under noen omstendigheter ha kontakt med helsevesenet.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.