Lukter det alkohol av sykepleierstudenten?

Sykepleierstudenten har fått ekstravakt på kirurgisk avdeling en søndag morgen. Studenten er godt kjent i avdelingen etter flere vakter tidligere. En sykepleier synes det lukter alkohol av studenten. Eller er det barbervann eller munnskyllevann? Studenten kommer ofte for sent til avtaler denne dagen og kollegaen fornemmer at det er noe som ikke stemmer

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.