Bør personalet hindre pårørende i å mate pasienten?

En 87 år gammel pasient har langt kommen Alzheimer. Pasienten er ikke i stand til å utrykke seg verbalt og er sengeliggende, har kontrakturer i armer og ben, men svelgrefleksen er intakt. Pårørende gir pasienten middag hver dag, og har foreslått hvordan personalet kan mate pasienten ved å ”skuffe i mat”. Når personalet mater, brekker pasienten seg, uttrykker sterkt ubehag og kniper sammen munnen. Personalet har derfor valgt å la være å mate pasienten, selv om ektefellen presser på. Etter en tid blir personalet oppmerksomme på de samme høye, ubehagelige lydene fra pasientens rom når pårørende er til stede og mater. Flere av personalet trekker seg unna ektefellen fordi de føler avsky for det de oppfatter som tvangsmating.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.