Handle på grunnlag av rykte om narkotikamisbruk?

Vesle Stine kommer sammen med mor til helsestasjonen. Barnet gråter og skjelver og har ikke lagt på seg siden forrige besøk. Helsesøster har hørt rykte om at mor bruker narkotika, men kjenner ikke familien godt da de nylig er flyttet til stedet. Mor er aktiv og engasjert i barnet sitt når hun er på helsestasjonen men helsesøster er likevel bekymret for barnets situasjon.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.