Uenighet mellom kollegaer om belteseng

Sykepleieren jobber ved en psykiatrisk akuttavdeling og har ansvaret for en pasient som han etter hvert kjenner godt.  En dag kommer han inn i en situasjon hvor kollegaer på avdelingen har bestemt at pasienten må i belteseng på grunn av aggressiv, verbal atferd. Sykepleieren er helt uenig i beslutningen og mener at det vil bli en negativ erfaring for pasienten.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.