Overprøve en pasient som ikke ønsker hjelp hjemme?

En gammel mann er kommet hjem fra sykehus etter et kirurgisk inngrep. Han trenger hjelp av hjemmetjenesten til å stelle sår og skylle et suprapubiskateter. Han bor sammen med kone som er begynt å bli dement. Det er svært skittent i huset og det er dårlig med rene håndklær og sengetøy. Sykepleieren fra hjemmetjenesten er bekymret for infeksjonsfaren, men pasienten motsetter seg bytte av sengetøy. Han ønsker ikke noe praktisk bistand da de er vant å ha det slik. Han vil bare at sykepleieren skal legge på ny sengekladd som han har fått på blåresept.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.