”Det går jo som regel bra” – holder det som svar?

Sykepleieren har startet i ny jobb på en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten der det gjøres undersøkelser og behandling som til dels er svært smertefull og traumatisk for pasienten. Dette gjør at sykepleiere må gi kraftig sedasjon til en del av pasientene for å få gjennomført prosedyrene. Det er ikke anestesipersonell til stede ved disse prosedyrene. Sykepleieren sier til ledelsen at denne praksisen er uforsvarlig og får delvis støtte for dette. Likevel er det ”slik man gjør det her, og det går jo som regel bra”.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.