Avslutte ernæringstilførsel hos for tidlig født baby med stor hjerneskade?

Sykepleieren jobber på en prematuravdeling. Et svært for tidlig født barn har store skader som er uforenelig med liv. Det er bestemt at livsforlengende behandling skal avsluttes. Dette er både teamet og foreldrene enige i. Foreldrene ber om at også ernæring av barnet avsluttes, slik at dødsprosessen ikke trekker ut. Flere av sykepleierne i avdelingen er svært uenig i dette og opplever at det vil være som å "sulte i hjel" barnet.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som hjelpemiddel i drøftingen.