Hva gjør vi når ingen i personalet vil være primærkontakt for pasient?

En avdelingssykepleier ved psykiatrisk avdeling får en dag meldt en pasient til avdelingen med en kompleks historie. Han har vært i avdelingen mange ganger før og hele personalgruppen ”sukker og stønner” når de hører at han kommer tilbake igjen. Alle gir uttrykk for at de IKKE ønsker å være å være primærkontakt for denne mannen.

Bruk gjerne refleksjonsmodellen som en del av drøftingen.