Rådet for sykepleieetikk har i Landsmøteperioden 2011-2015 sett behov for å utarbeide en web.applikasjon med Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Rådet gir i tillegg etiske verktøy for anvendelse av systematisk etisk refleksjon. I tillegg har Rådet utarbeidet en mengde situasjonsbeskrivelser som kan anvendes i etisk drøfting.

Medlemmene består av: Berit Daae Hustad, Leder i Rådet for sykepleieetikk og medlemmene Lillian Lillemoen, Kristin Haugen, Knut Hofseth, Berit Støre Brinchmann, Elin Albrigtsen, Kari Nerland, Kurt Lyngved og Cille Steenfeldt-Foss.